Tlačí sa priamymi farbami, alebo plnofarebné CMYK – om.

Tlač priamymi farbami sa riadi najčastejšie farebným systémom PANTONE. V tomto systéme existuje 14 základných farieb + transparentná, z ktorých sa namieša všetkých vyše 1 000 odtieňov vo vzorkovníku. / časom vznikajú stále nové / Pod každým vytlačeným odtieňom je číslo farby, prípadne aj názov a presný pomer jednotlivých zložiek  základných farieb / nie každá farba sa mieša zo všetkých zložiek /. Odtiene farieb sa líšia na nenatieranom / U / a natieranom / C / papieri, preto sú aj dva vzorkovníky. Pri výbere farby je dobré zohľadniť aj túto skutočnosť, aby napr. na obálke aj na letáku bola farba čo najpodobnejšia, prípadne pre natieraný a nenatieraný papier sa používajú dve farby ktoré oku pôsobia čo najpodobnejšie.

Ak si budete chcieť predstaviť farbu na papieri, alebo skontrolovať kvalitu tlače, fyzický vzorkovník Vám spraví lepšiu službu než monitor počítača.

Ak sa farby PANTONE škály tlačia CMYK-om odtieň je zase trochu odlišný. U niektorých odtieňov viac u niektorých menej.

CMYK využíva 4 základné farby: CYAN azurovo – modrá, MAGENTA purpurová, YELLOW žltá,  K čierna. Každá farba má svoju tlačovú platňu v rastri / raster sú drobné bodky v rôznej hustote, udáva sa v % / a vzájomným prekryvom rastrov všetkých 4  farieb vznikajú všetky farby sveta – plnofarebný obraz.

Dá sa tlačiť aj zo 6 základných farieb, ale len táto info na začiatok stačí. / aby sme mali čo písať aj nabudúce /.