Ak máme papier, farbu a stroj môžeme začať tlačiť.

Na úplnom začiatku je grafik, ktorý navrhne kreatívne riešenie. Grafická predloha sa posunie na DTP pracovisko, kde sa tlačová predloha skontroluje. Grafika sa efektívne umiestni do formátu tlačového hárku / TH /, označia sa orezové značky / čiarky, podľa ktorých sa hárok po vytlačení bude rezať /, farebné a rastrové škály / pre ľahšiu kontrolu výsledného obrazu pri tlači /. TH sa technológiou CTP / Computer to plate / nakopíruje na tlačovú platňu.

Platňa sa upne na tlačový valec. Nad každou platňou je zásobník farby so sústavou rozotieracích valcov, ktoré nanášajú farbu na platňu.  Jednoducho po lopate povedané, miesto kde má byť niečo vytlačené je mierne vyvýšené, uspôsobené tak aby prijímalo farbu, na ostatnom mieste sa farba z platne pred dotykom s papierom vymyje a je bez farby. Je to mimoriadne citlivý, presný…/ dalo by sa použiť veľa superlatív / proces podobný systému pečiatky.

Po vytlačení hárkov sa zvyšok výroby označuje ako knihárske spracovanie.

Narezanie hárku na rezačke podľa orezových značiek a zabalenie / napr. hlavičkový papier, leták /. A máme hotovo. Niekedy je to aj jednoduché.

Hárky sa môžu vysekávať výsekovou formou / raznicou / do požadovaného tvaru, alebo ich môžeme perforovať / súvislý rad dierok, alebo čiarok / ktorý slúži na ľahšie odtrhnutie. Tlačiarne obyčajne majú po minulých zákazkách dáke výsekové formy a ak sa niečo hodí je to efektívnejšie použiť ako robiť novú formu.

Tlačoviny môžeme bigovať / ryhovať /  v ryhe sa papier vyššej gramáže nad 170 g /m2, ľahšie prehýba a nepraská sa jeho povrch. Hárky sa znášajú  / zoraďujú, aby išli listy v knihe po sebe, alebo napr. pri samopriepisových formulároch / v 1 zložke sú 3 druhy papiera /

Papier môžeme aj falcovať / skladať / je to príprava listov brožúr, alebo do skladačky napr. na buletin.

Ďalším častým spôsobom zušľachtenia / často napr. obálok brožúr / je laminovanie. V laminovačke sa na hárok prilepuje tenká plastová fólia, ktorá papier chráni proti mechanickému poškodeniu a UV žiareniu, čím sa dosahuje väčšia farebná stálosť. Lamino sa používa matné, alebo lesklé.

Listy sa spájajú spolu väzbou. Najčastejšie používané sú špirálová väzba,  väzba V1 / zošitová / listy sú prehnuté a zošité spinkami. Väzba V2 / lepená /, listy sa zlepia lepidlom v hlave / systém blok /, alebo v chrbte / napr. kniha /. Pri Väzbe V3  sa listy spoja skobkami, ktoré sú aplikované z vrchu pri voľne  ležiacom bloku a prechádzajú celým blokom. Väzba V4 je šitá mäkká väzba. Väzby V7 a V8 sú tuhé väzby, používajúce knižné dosky a knižný blok je spojený zväčša šitím. Existujú aj ďalšie spôsoby spracovania tlačovín slepotlač, číslovanie, dierovanie