/Manzana
­

Je dobrý nápad v dnešnom svete internetu a online marketingu tlačiť ?

Každá obchodná aktivita na internete má cieľ. Ciele sú rôzne. Páči sa nám nárast návštevnosti, zvyšovanie hodnoty našej značky, budovanie databázy  kontaktov… ale aj to sú len prostriedky vedúce ku konečnému cieľu. Chceme naplniť želania našich zákazníkov. Ak máte cieľ, zaujímate sa o možnosti ako ho dosiahnuť. Každý spôsob má svoje efektívne použitie.  Každá možnosť [...]

Ako ušetriť na tlači ?

Niekto to už vymyslel. Najlacnejšie je vraj nič netlačiť. To ale neznamená, že najlepšie je nič nerobiť. Aktivita a náklady sa len presunú inam. Až výsledok odhalí nakoľko sa cieľ podarilo dosiahnuť. Dobrá rada zdarma : Polovica peňazí na reklamu je vyhodená. Len dopredu nikto nevie ktorá to je. Ak pri posune Vášho podnikania vpred [...]

Z čoho sa skladá cena polygrafického materiálu ?

Výsledná cena je zložená z : grafického návrhu, materiálu / väčšinou papiera/, rozsah + farebnosť potlače a knihárske spracovanie. Grafický návrh je samostatná záležitosť. Ak si dáte vytvoriť grafický návrh, vôbec ho napríklad nemusíte tlačiť. Ak už máte grafický návrh tak hľadáte len tlač. Ak máte text, prípadne aj foto a predstavu ako to chcete [...]

Na začiatku je papier

Papier sa rozďeľuje do základných kategórií : ofsetový, natieraný, kreatívny, samopriepis ... Ofsetový, alebo nenatieraný papier sa väčšinou používa na knihy, hlavičkový papier … označenie má BO / bezdrevý ofset /. Má rôznu hrúbku, alebo gramáž a udáva sa v g/m2. Napríklad hlavičkový papier sa tlačí najčastejšie na 80 g/m2. Papier s vyššou gramážou od [...]

Farba

Tlačí sa priamymi farbami, alebo plnofarebné CMYK – om. Tlač priamymi farbami sa riadi najčastejšie farebným systémom PANTONE. V tomto systéme existuje 14 základných farieb + transparentná, z ktorých sa namieša všetkých vyše 1 000 odtieňov vo vzorkovníku. / časom vznikajú stále nové / Pod každým vytlačeným odtieňom je číslo farby, prípadne aj názov a [...]

Polygrafické hárkové tlačiarenské stroje

- najčastejšie sa vyskytujúce a využívané. Z hľadiska a /farebnosti na 1 – farebné, 2 – farebné, 4 – farebné, 5 – farebné / áno pokračujeme ďalej  aj 6, 7, 8 – farebné … b/ technologického na ofsetové a digitálne c/ formátu / každý stoj môže byť vyrobený na akýkoľvek rozmer tlačového hárku. Na 1 [...]

Ako to celé funguje

Ak máme papier, farbu a stroj môžeme začať tlačiť. Na úplnom začiatku je grafik, ktorý navrhne kreatívne riešenie. Grafická predloha sa posunie na DTP pracovisko, kde sa tlačová predloha skontroluje. Grafika sa efektívne umiestni do formátu tlačového hárku / TH /, označia sa orezové značky / čiarky, podľa ktorých sa hárok po vytlačení bude rezať [...]

Čo je dôležité pre výpočet ceny – hárková tlač

  / Druh a gramáž papiera / Formát alebo veľkosť hotového výrobku. / Farebnosť. Udáva sa počet farieb na líci / prednej strane / + počet farieb na rube / zadná strana /. napr. 2+1 / Knihárske spracovanie. / Náklad = počet kusov. Pri výrobe polygrafických vecí jeden z najdôležitejších ukazovateľov. Niektoré stroje / napr. [...]