Čo je dôležité pre výpočet ceny – poštové obálky

Dôležité je: druh obálky / formát, s okienkom alebo bez okienka – prípadne s akým, typ uzatvárania – olizové na stojné spracovanie, samolepiace s dvojitou klopou, samolepiace s páskou /  gramáž papiera  farebnosť / farebnosťou sa uvádza počet farieb na líci obálky prípadne na rube. / farebnosť 2+0 znamená, že sa budú tlačiť 2 farby [...]