1. / Druh a gramáž papiera
  2. / Formát alebo veľkosť hotového výrobku.
  3. / Farebnosť. Udáva sa počet farieb na líci / prednej strane / + počet farieb na rube / zadná strana /. napr. 2+1
  4. / Knihárske spracovanie.
  5. / Náklad = počet kusov. Pri výrobe polygrafických vecí jeden z najdôležitejších ukazovateľov. Niektoré stroje / napr. digitál / sa nastavujú jednoducho a rýchlo, ale cena pri zvyšujúcom sa náklade najprv krátko klesá, aby sa rýchlo ustálila a potom už klesne véééľmi málo. Iné stroje sa nastavujú dlhšie a zložitejšie / čím väčší formát, a viac – farebný ofset tým viac času /, tento čas je rozpočítaný do zákazky. Takže napríklad ak sa stroj nastavuje hodinu a réžia je xy peňazí a tlačí 5 minút, tak klient zaplatí hodinu réžie stroja. Ďalej platí aj to, že čím väčší stroj, / čo do formátu aj počtom farebníkov /, tým je vyššia réžia a tým je zvyčajne kapacita stoja lepšie a efektívnejšie naplánovaná. 300 ks vizitiek môžete mať do 3 hodín, ale 10 000 ks katalógov Vám do stoja za 3 hodiny od cenovej ponuky dá / buďme optimisti /málokto.

Prečo sa potom používajú stoje, ktoré sa dlhšie a zložitejšie / = drahšie / pripravujú na zákazku a zákazka musí ešte aj dlhšie čakať na zaradenie ? Niektoré veci z hľadiska farebnosti alebo formátu sa dajú tlačiť len na nich. Kvalita tlače je lepšia a cena klesá rýchlo, stabilne a takmer nekonečne.

6./ Grafický návrh. Grafik, ktorý tvorí vizuál by v ideálnom prípade mal brať do úvahy aj predpokladaný náklad a mať predstavu aké zariadenia sú v danom prípade efektívne. Pretože často je návrh aj pekný aj vytlačiteľný, / tak som to videl pri materiáloch nadnárodnej korporácie /, ale ak potrebujem povedzme 2 000 ks, cena ma príliš nepoteší.

 

Ak ste vydržali čítať až dokonca, gratulujeme Vám, práve ste absolvovali polygrafickú škôlku. / To nie je málo, to je po jasliach až druhý stupeň. / Rovnako radi budeme aj za prípadné otázky / hlavne nech sú jednoduché / ktoré Vám radi zodpovieme, prípadne Vám poradíme, kto to vie lepšie ako my.