Dôležité je:

  • druh obálky / formát, s okienkom alebo bez okienka – prípadne s akým, typ uzatvárania – olizové na stojné spracovanie, samolepiace s dvojitou klopou, samolepiace s páskou /
  •  gramáž papiera
  •  farebnosť / farebnosťou sa uvádza počet farieb na líci obálky prípadne na rube. / farebnosť 2+0 znamená, že sa budú tlačiť 2 farby na líci /

Ak by sa mala na obálku tlačiť grafika väčšieho rozsahu / čiže nie len logo a adresa / je ideálne poslať aj grafický návrh. Tiež aj pri uvažovaní nad spadavkou / tlač až na hranu obálky /.

  •  náklad / počet kusov / Ak využívate viac druhov obálok jednej farebnosti, je efektívnejšie ich tlačiť spolu.