Každá obchodná aktivita na internete má cieľ.

Ciele sú rôzne. Páči sa nám nárast návštevnosti, zvyšovanie hodnoty našej značky, budovanie databázy  kontaktov… ale aj to sú len prostriedky vedúce ku konečnému cieľu.

Chceme naplniť želania našich zákazníkov.

Ak máte cieľ, zaujímate sa o možnosti ako ho dosiahnuť. Každý spôsob má svoje efektívne použitie.  Každá možnosť je dobrá aspoň pre niekoho a neexistuje žiadna, ktorá by bola dobrá pre každého.

Pri realizácii plánov ako sa potlačiť dopredu sa otvorte všetkým možnostiam.  To Vás povedie k lepším rozhodnutiam.