– najčastejšie sa vyskytujúce a využívané.

Z hľadiska

a /farebnosti na 1 – farebné, 2 – farebné, 4 – farebné, 5 – farebné / áno pokračujeme ďalej  aj 6, 7, 8 – farebné …

b/ technologického na ofsetové a digitálne

c/ formátu / každý stoj môže byť vyrobený na akýkoľvek rozmer tlačového hárku.

Na 1 – farebných strojoch sa tlačí vo väčšine prípadov len čierna. Po určitom čase je umytie stoja na inú farbu často len teoretická možnosť.

Na 2 – farebných stojoch sa tlačia poväčšine merkantilné tlačoviny podporujúce corporate identity / hlavičkové papiere, obálky, samopriepisové zložky, foldre…/

Na 4 – farebných stojoch sa tlačia plnofarebné letáky, katalógy brožúry. / používajú 4 CMYK farby /

Na 5 – farebných strojoch sa tlačí CMYK + do piateho farebníka sa dáva lak na zušľachtenie a ako ochrana proti oteru, alebo priama farba PANTONE aby bola totožná s inými tlačovinami, prípadne iná farba ktorá sa CMYK -om nedá vytlačiť / napr. metalická farba /.

Na 6 – farebných strojoch sa už môže tlačiť zo 6 farieb / vyfarbenie obrazu je – a teraz ťažká kvízová otázka a /oveľa lepšie b/ horšie /

Na 7, 8, …- farebných strojoch sa dá vyžiť kombinácia 6 farieb + možnosti laku a ďalších priamych PANTONE farieb

 

Pre zjednodušenie rozpoznania tlačiarne z hľadiska technologického môžeme postupovať vylučovacou metódou. Ktorý stroj potrebuje platne / tenká hliníková platňa, podobná plechu / a farbu je klasický ofsetový stroj. Digitálny stoj tlačí bez platní priamym zadaním z počítača, farbu má na princípe toneru a je to určitá / samozrejme, väčšia, efektívnejšia, kvalitnejšia, výkonejšia … / obdoba kancelárskej tlačiarne. Digitálny ofset používa platne, ale na rozdiel od klasického ofsetového stroja nepoužíva vlhčenie. Na trhu sa  najčastejšie vyskytujú 1 – farebné a 4 – farebné. Vyplácajú sa v zadaniach pri nižších nákladoch.