Výsledná cena je zložená z : grafického návrhu, materiálu / väčšinou papiera/, rozsah + farebnosť potlače a knihárske spracovanie.

Grafický návrh je samostatná záležitosť. Ak si dáte vytvoriť grafický návrh, vôbec ho napríklad nemusíte tlačiť.

Ak už máte grafický návrh tak hľadáte len tlač.

Ak máte text, prípadne aj foto a predstavu ako to chcete mať rozložené, podľa rozsahu a náročnosti Vám to tlačiareň spraví zdarma, prípadne za určitú hodinovú sadzbu.

Finančne najnáročnejší býva kreatívny návrh, kde grafik vytvorí pár návrhov a podľa Vašich inštrukcií dotiahne jednen z nich do finálnej podoby.

Niekedy sa Vám možno stane, že grafický návrh a tlač budete mať spolu v jednej cene. Či je to dobre, alebo zle zistíte, ak budete vedieť, koľko by to bez grafiky / čiže len tlač / stálo niekde inde, koľko krát to plánujete tlačiť, prípadne či by Vám dodávateľ poskytol len grafiku, ak by ste sa to rozhodli tlačiť niekde inde, alebo chceli použiť návrh na niečo iné.

Navrhnutá grafika určuje aj spôsob tlače a ďalšieho spracovania a tak už na začiatku výrazne predurčuje cenu. Ak máte základný prehľad o spôsobe výroby, viete aká vec sa dá navrhnúť nepatrne inak. Potom to celé môže byťo XY % lacnejšie pri minimálnom estetickom rozdiele.

Ako materiál, rozsah potlače s farebnosťou a knihárske spracovanie ovplyvňujú cenu sa dozviete v ďalšom pokračovaní polygrafického šlabikára.